Na ní se navíc některé realitní kanceláře pokoušejí parazitovat, takže nepoučený kupec či prodávající často zaplatí tučnou provizi tomu, kdo na rozdíl od něj prostě jen pečlivě pročetl inzeráty.

„Z našich interních průzkumů vyplynulo, že služeb realitních kanceláří v České republice využívá jen polovina lidí,“ potvrzuje prezident společnosti RE/MAX Česká republika a Slovensko David Krajný. „Prostě nejsou ochotni platit za neodpovídající služby,“ nabízí vlastní vysvětlení.

Kvalitu služeb realitek ale může laik porovnat jen stěží. Navzdory nejrůznějším servisním rubrikám, kde se už roky objevují doporučení čeho si na makléřích všímat a jak oddělit zrno od plev, totiž živnost realitního makléře stále není živností vázanou. Provozovat ji tedy může prakticky kdokoli – právník stejně jako popelář.

Co realitka, to vlastní kurzy

Jednotlivé sítě realitních kanceláří, které získaly větší podíl na českém trhu, se proto v minulosti pokusily vytvořit alespoň vlastní školicí systémy, které mají zaručit určitou minimální úroveň odbornosti jejich zástupců. Touto cestou šla například společnost AAAbyty.cz, své makléře školí samy také realitní firmy Sting či Maxima Reality.

Od začátku svého působení v ČR organizoval vzdělávací kurzy pro své makléře také RE/MAX. Jako první na českém trhu se rozhodl vytvořit systém nezávislé certifikace makléřů podle norem ISO, aby se vyhnul subjektivnímu hodnocení.

Partnery projektu RE/MAX Akademie jsou Česká společnost pro jakost a Český institut pro akreditaci.

Vzdělání podle jedné laťky

„Jsme si vědomi toho, že kvalita realitních makléřů na českém trhu není uspokojivá i z toho důvodu, že tady chybí možnost makléře vzdělávat podle jedné laťky,“ říká prezident akademie Daniel Pech.

„V tuto chvíli máme třístupňové vzdělávání, které se dá ve své podstatě přirovnat ke školství – tedy základní vzdělání, střední vzdělání a vysokoškolské vzdělání. ISO je vysoká škola a každý stupeň obsahuje určité penzum povinností. Máme čtyři základní předměty, ty jsou v jednotlivých stupních vždycky stejné – realitní právo, ekonomiku a podnikání, informační technologie a procesy makléře. Poslední stupeň obsahuje ještě předmět management kvality. Předměty jsou v každém stupni stejné, postupně se zvyšuje množství informací,“ popisuje Pech.

Testy určí, odkud začít

Studium začíná rozřazovacími testy. Ty jasně definují jednotlivé skupiny lidí a jejich znalosti. Makléři pak mohou v případě dobrých znalostí jít studovat přímo druhý nebo dokonce třetí stupeň.

„Nechceme z nikoho tahat peníze, aby musel nutně absolvovat všechny tři stupně,“ zdůrazňuje Pech.

Kurz v základním stupni trvá jedenáct dní a je zakončen zkouškou. Pokud někdo zkoušku neudělá, musí opakovat buď konkrétní předmět, nebo celý kurz. Střední úroveň trvá devět týdnů, další týden následuje zkouška. Nejvyšší studium je intenzívní šestitýdenní kurz, kdy frekventanti musí absolvovat zkoušku z každého předmětu. Součástí tohoto studia je i zkouška ISO. Ta se skládá u nezávislé komise.

20–52 tisíc korun

Kdo nemá v oboru vůbec žádné zkušenosti, ale chtěl by se makléřem stát a nakonec certifikaci získat, musí projít kompletním tříletým programem, jehož cena je 52 tisíc korun včetně závěrečné certifikace.

Makléř, který už v branži pracuje a profesi dobře zná, může ale certifikaci absolvovat rovnou. Předchází jí jen šestitýdenní kurz (vždy jeden den v týdnu), za který zaplatí zhruba 30 tisíc korun. „Máme interní a externí cenu, pro externí žadatele je to 35 tisíc a pro interní 20 tisíc korun,“ upřesňuje Pech.

Certifikáty se udělují na tři roky a realitní makléř má během této doby povinnost kvalitu dokazovat. Musí dokládat reference a všechny reklamace na svou práci. Kdyby se pokusil některou reklamaci zatajit, hrozí mu okamžité odebrání certifikátu.

Ten je navíc třeba po třech letech obhájit, po třech letech má realitní makléř také povinnost projít dalším vzděláváním.