Zaměstnavatel se rozhodl reorganizovat firmu a chce mi dát výpověď dohodou. Musím na to přistoupit? A budu mít nárok na odstupné? Jak mám postupovat?

V první řadě je potřeba důsledně odlišit pojmy výpověď a dohoda (a to nejen u skončení pracovní smlouvy z důvodu reorganizace zaměstnavatele). Dohodu o rozvázání pracovního poměru zaměstnanec není nikdy povinen se svým zaměstnavatelem uzavřít. Proto je to dohoda, tedy dvoustranný úkon, na kterém se obě strany svobodně a bez nátlaku dohodnou a sjednají si podmínky, za kterých pracovní poměr chtějí skončit, samozřejmě včetně těch finančních.

Nikomu nelze doporučit, aby podepisoval dohodu s ustanoveními, se kterými nesouhlasí nebo kterým nerozumí. Jakmile je totiž dohoda uzavřena, jen těžko se lze bránit, že podmínky nejsou vyhovující. Nezapomeňte si v dohodě před podpisem vše v klidu pozorně zkontrolovat, včetně data ukončení a data podpisu atd. Ihned vyžadujte podepsanou kopii zpět.

Když se nedohodnete, musí přijít výpověď

V případě, že se na podmínkách skončení Vašeho pracovního poměru nedohodnete – tedy dohodu se zaměstnavatelem uzavřít nechcete – zaměstnavatel s vámi  může ukončit pracovní poměr pouze výpovědí. Na rozdíl od dohody k tomu váš souhlas nepotřebuje - je však povinen dodržet zákonné podmínky. Nemusíte se bát ani výpověď převzít – svým podpisem pouze potvrzujete, že vám byla doručena. Nezapomeňte vždy k vašemu podpisu připojit datum, kdy jste výpověď skutečně převzal – je to důležité pro běh vaší výpovědní doby, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího. Pokud tedy například převezmete výpověď 15. ledna, výpovědní doba začne běžet 1. února.

Průměrný výdělek je vyšší než běžná mzda

V případě výpovědi z důvodu reorganizace (organizační důvody) vám Zákoník práce zaručuje právo minimálně na dva měsíce výpovědní doby a tři vaše průměrné měsíční výdělky odstupného. Průměrný výdělek je obvykle vyšší než běžná měsíční mzda, protože se do něj započítávají i poměrné části bonusů, přesčasy atd. Výpovědní doba i odstupné může být i vyšší, pokud jste na to myslel a sjednal jste si to v pracovní či jiné smlouvě. Působí-li u vás odborová organizace, mohou být další výhody upravené v kolektivní smlouvě – nezapomeňte se s ní tedy včas seznámit.

Odstupné vám náleží i při dohodě

Pokud byste se rozhodl na dohodu přeci jen přistoupit, o odstupné nepřijdete. Naopak - můžete se navíc pokusit se zaměstnavatelem vyjednat odstupné vyšší - bude záležet, jak se zaměstnavatel k tomu postaví a na jakou částku bude ochoten přistoupit. Požaduje-li zaměstnavatel, abyste na základě dohody skončil s vykonáváním práce ihned po jejím uzavření, doporučujeme požadovat minimálně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku jako kompenzaci výpovědní doby. Zaměstnavateli se vyplatí přistoupit ještě na další zvýšení, například o další měsíční výdělek jako protihodnotu za to, že jste uzavřel dohodu. Nezapomeňte, že pro zaměstnavatele je dohoda jedním z nejbezpečnějších způsobů ukončení pracovního poměru.

Rada na závěr

Při skončení pracovního poměru vždy postupujte v klidu, bez emocí. Vše si důkladně přečtete a rozvažte – unáhlená rozhodnutí se nemusí vyplatit.

Na dnešní dotaz odpovídaly  Nataša Randlová a Barbora Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků.