"Podle odhadu by kurzy mohlo absolvovat až 740 zájemců," uvedla projektová manažerka Jana Španihelová.

Celkové schválené náklady na projekt jsou 47,8 miliónu korun. Z toho 85 procent pokryje dotace Evropského sociálního fondu a 15 procent státní rozpočet.

Cílem projektu je zvýšit pružnost, motivaci a doplnit či zvýšit kvalifikaci nezaměstnaných tak, aby se co nejefektivněji začlenili zpět na trh práce. Absolventi rekvalifikačních kurzů se budou moci ucházet o zaměstnání, které do té doby neměli možnost vykonávat. Při vyhledávání práce jim úřad poskytne individuální poradenství.

Školicí pracoviště budou ve všech okresních městech Středočeského kraje. V souvislosti s projektem vznikne 12 nových pracovních míst. Uchazeči o školení se začnou vybírat v únoru, vzdělávací aktivity zahájí v březnu. Na věku ani vzdělání zájemců nezáleží. Účastníci s bydlištěm mimo místo konání kurzů dostanou příspěvek na úhradu stravného a cestovného, s výjimkou MHD. Podrobné informace poskytnou úřady práce.

K 31. říjnu 2008, kdy byl projekt zpracován, čítala jeho cílová skupina 7436 osob, tedy 27 procent všech uchazečů o zaměstnání. "Analýza byla provedena pouze pro tento projekt v době přípravy žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost," upozornila Španihelová. Současná situace je podle ní kvůli krizi naprosto odlišná a cílová skupina, na niž se projekt zaměřil, se výrazně zvětšila.
Ve Středočeském kraji bylo na konci prosince v evidenci úřadů práce 49.144 uchazečů o zaměstnání, to bylo o 17.924 osob více než v prosinci 2008. Míra nezaměstnanosti byla sedm procent a meziročně stoupla o 2,5 procentního bodu.