"Tachovsko se zařadilo mezi regiony, které vyžadují v letech 2010 až 2013 soustavnou podporu státu," řekl poslanec Václav Votava (ČSSD).

"Pan ministr (Rostislav Vondruška) splnil svůj slib, který dal obcím Tachovska. Je hotový návrh usnesení pro vládu, kde je okres zahrnut mezi hospodářsky slabé. Schváleno by mělo být do konce prvního čtvrtletí, po ukončení připomínkového řízení mezi ministerstvy," dodal.

Usnesení ukládá ostatním ministerstvům, aby tyto okresy podporovaly a vytvářely jim podmínky pro překonávání problémů, především nezaměstnanosti, a aby měly snazší přístup k dotacím a další státní pomoci.

Přílušnost mezi slabé pomůže zaplatit bazén

"Doufáme, že při žádostech o dotace budeme mít plus body," řekl starosta Tachova Ladislav Macák. Třináctitisícové město shání peníze například na venkovní bazén, ulice a zateplení panelových škol a polikliniky.

Ministr koncem listopadu v Tachově slíbil, že vyčlení do nového programu ze svého rozpočtu 50 milionů korun, dalších 200 milionů Kč měl získat díky pozměňovacímu návrhu Votavy při schvalování státního rozpočtu. "Bohužel ta atmosféra byla taková, že jsme po dohodě tento návrh stáhli. Pan ministr ale slíbil, že to z jeho strany nebude 50 milionů, ale že to posílí asi na 150 milionů korun ze svého rozpočtu a bude hledat cesty, jak ještě více program naplnit," uvedl Votava.

Kritéria - vedle nezaměstnanosti i vysidlování

Kromě nezaměstnanosti byla dalšími kritérii například velké vysidlování, nízká reálná mzda a také dostupnost základních služeb. "Peníze půjdou hlavně do podpory bydlení a infrastruktury," řekl Vondruška. Program pro nové okresy bude pokračovat také v dalších letech, protože je jasné, že krize a její dopady neskončí v příštím roce. Peníze musí přijít do okresů v roce 2010, jinak to nemá smysl, dodal.

V programu podpory hospodářsky slabých regionů je na léta 2007 až 2013 zařazeno 20 oblastí, nejvíce ze severu Čech a Moravy, ale také například Hodonín a Třebíč. Tachovsko bylo z programu vyřazeno roku 2006 díky optimistickému poklesu míry nezaměstnanosti.

Nejřidší osídlení, nejnižší mzdy

Tachovsko je s 37 obyvateli na kilometr čtvereční nejméně osídleným okresem v ČR a stále se vylidňuje. Průměrná hrubá mzda činí 16 000 Kč, což je o téměř 5000 Kč nižší než průměr ČR. "Lidem se na rozsáhlých územích žije těžce. Populace stárne, domy jsou opuštěné, nemocnice není, školy chátrají, pravidelné linky dvakrát denně končí v pět odpoledne," uvedla starostka Starého Sedliště Stanislava Fojtíčková. Podle starosty Třemešného Františka Borského jsou v regionu velmi špatné komunikace.

"Problémy jsou nedostatek práce, bydlení, infrastruktura," řekl starosta Stráže Karel Fišpera. MMR nedostatečně podporuje zasíťovaní pozemků pro mladé, kteří si chtějí postavit dům a zůstat v obci. V Tachově za 11 let ubylo 800 lidí, i když vykazuje přirozený přírůstek obyvatel. Mladí mají problém se v regionu uplatnit a utíkají do Plzně.