Mají-li však tato opatření vést k úspěšnému překonání krize, musejí jít ruku v ruce s dlouhodobými reformami v oblasti zaměstnanosti. Návrh „společné zprávy o zaměstnanosti“, jímž se budou ministři práce a sociálních věcí zabývat na zasedání Rady v březnu 2010, bude jedním z důležitých dokumentů pro přípravu nové strategie EU pro růst a zaměstnanost do roku 2020. Ta by měla být přijata vedoucími představiteli EU na jaře 2010.

Musíme obnovit pracovní místa, říká Barosso

„Koordinovaná opatření a podpora na úrovni EU a na úrovni členských států významně přispěla k stabilizaci hospodářství a k zastavení dalšího nárůstu nezaměstnanosti v roce 2009. Nyní však musíme zabránit dalším ztrátám pracovních míst a obnovit pracovní místa, která zanikla kvůli krizi,“ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso.

Komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla k tomu dodává: „Sladit krátkodobá opatření s dlouhodobými reformami je nyní hlavním úkolem politik EU v oblasti zaměstnanosti. Budeme muset posílit, přeorientovat a nakonec ukončit naše protikrizová opatření, abychom zlepšili flexibilitu a jistotu pracovních trhů EU a zvýšili odolnost ekonomiky vůči budoucím hospodářským útlumům.“