Zájemci o práci v armádě se mohou přijít informovat na prezentační den do Galerie Batalion blízko Václavského náměstí, který se bude konat 18. listopadu od 10:00 do 18:00 hodin.

Zájemci o studium budou mít možnost mluvit přímo s profesními poradci  KVV HMP, žáky a studenty těchto nabízených škol. K dispozici budou rovněž zdarma informační letáky, publikace a propagační předměty, které Vám usnadní orientaci ve studiu na těchto školách.

V 10 hodin proběhne slavnostní zahájení a  prezentace o studiu. V průběhu akce budete mít možnost posedět u poslechu akordů Ústřední vojenské hudby posádky Praha. Tyto dny jsou určeny všem zájemcům o studium na perspektivních školách.

Armáda nabízí hodně

Jaké vzdělání vlastně Armáda České republiky nabízí? Úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Absolvent školy má navíc možnost získat osvědčení o složení jazykové zkoušky, doklad o počítačové gramotnosti - certifikát European Computer Driving Licence a řidičské oprávnění skupiny „B“.

Studium, včetně učebních pomůcek a ubytování je bezplatné, stravování a vystrojení žáka také. Další možností je také nástavbové studium na tříleté vyšší odborné škole.

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Nalezneme zde studium zaměřené na vojenské, vojensko-manažerské, ekonomické, technické a zdravotnické programy. V nabídce je rovněž celoživotní vzdělávání nebo odborné postgraduální kurzy.