O výběr se postarala porota složená z odborníků v čele s Eliškou Haškovou - Coolidge a Janem Mühlfeitem ze společnosti Microsoft Corporation.

Hlavním cílem soutěže o TOPasistentku je zvrátit mylné předsudky, které dosud v Česku ulpívají na osobních asistentkách a asistentech. Do klání se přihlásilo celkem na 300 soutěžících včetně statečných mužů, žádný z nich se ale neprobojoval až do finále. Dokázat, že správná asistentka je pro firmu stejně nepostradatelná jako vrcholový manažer, tedy zůstalo na ženách. A povedlo se jim to na výbornou, i když disciplíny nebyly vždy zcela jednoduché.

Hodnotila i asistentka amerických prezidentů

Do úzkých se potenciální „TOPasistentky“ dostávaly například během rozhovorů s paní Eliškou Haškovou Coolidge, odbornicí na etiketu a bývalou asistentkou pěti amerických prezidentů. „I když si soutěžící nebyly vždy zcela jisté odpovědí na otázky, které jsem jim kladla, průběh večera mě velmi potěšil. Kladně hodnotím nejen myšlenku celé soutěže, ale i úroveň a profesionalitu jednotlivých soutěžících. Být asistentkou je velice náročné a tato pozice by neměla zůstávat nedoceněná,“ nechala se slyšet paní Hašková Coolidge.

Disciplína, během které měly finalistky na čas zařadit materiály do speciálních cestovních šanonů  byla pojata prakticky i zábavně. Vše vtipně komentoval moderátor Vlasta Korec společně s Kateřinou Janečkovou, která zavzpomínala na svou roli asistentky v seriálu Ošklivka Katka.

Vítězka dostala skleněný otisk své ruky

Titul Topasistentka patří Kataríně Bašné ze společnosti HARTMANN – RICO a.s. Katarínin nadřízený se bohužel slavnostního vyhlášení zúčastnit nemohl, neboť se právě nacházel na služební cestě – jak Katarína profesionálně vysvětlila a pobavila tak celý sál. I přesto se ale z vítězství jistě velmi radovala, získala totiž kromě prestižního titulu a cen od partnerů v hodnotě 100 tisíc korun také originální dar od sklářské firmy Hunat, která se zabývá mimo jiné i velice unikátní technologií zpracování skla ve formě otisků dlaně významných osobností. Vítězka proto získala jako pravá ruka svého šéfa jedinečný otisk své pravé ruky na skleněném nosiči.

Kromě zástupců partnerů soutěže (hlavními partnery letošního ročníku soutěže jsou dodavatel kancelářského zboží OTTO Office a internetový portál Spráce.cz) se mezi čestnými hosty večera objevil také Jan Mühlfeit, Chairman Europe pro Microsoft Corporation, který vyzdvihl profesní kvality českých asistentek. „Jsem vděčný za tak hojnou účast a vzácné hosty v publiku,“ nechal se slyšet Jan Poledník, prezident APA. „Je to pro nás signál, že kvalitní asistentky i asistenti mají skvělou budoucnost a velké šance budovat svou kariéru,“ dodal. Nezbývá tedy než těšit se na další ročníky této v Čechách unikátní soutěže, která si klade za cíl vedle udílení cen také přínos pro pozitivní vnímání pozice asistentky.