Ostravský úřad práce, který eviduje o 7 000 nezaměstnaných žen více než před rokem, tuto iniciativu vítá. "Jde nám hlavně o to, abychom umožnili nezaměstnaným ženám co nejlépe se připravit na vstup do aktivního profesního života, ať už se jedná o zaměstnání nebo podnikání,“ uvedla generální ředitelka ARR Pavla Břusková.

Úřad práce v Ostravě podle své mluvčí Svatavy Baďurové předpokládá, že bude tyto kurzy nabízet také svým klientkám. "Ženy, speciálně v našem kraji, to mají mnohem těžší s pracovním uplatněním než muži. I v době vysoké poptávky po pracovní síle zde vznikaly zejména pracovní příležitosti vhodnější pro muže. Proto je tento projekt zvlášť žádoucí," uvedla Baďurová.

V době krize propouštějí podle Baďurové zejména podniky pro výrobu a zpracování kovů a firmy na ně navázané, což znamená, že přibývá hlavně nezaměstnaných mužů. "Podíl žen na celkové nezaměstnanosti se vzhledem k tomu sice snížil, ale jejich situace se nijak nezlepšila," uvedla mluvčí.

Ke konci července bylo mezi nezaměstnanými lidmi na severu Moravy asi 48 procent žen, zatímco před rokem, tedy v době konjunktury, to bylo přes 55 procent. Meziročně se ovšem počet nezaměstnaných žen zvýšil o sedm tisíc na asi 37 600.

Kurzy budou tři

V rámci dvouletého projektu ARR připraví tři interaktivní kurzy Kariéra, Osobnost a E-žena. Na těchto kurzech, které se uskuteční ve všech šesti okresech Moravskoslezského kraje, si ženy osvojí znalosti a dovednosti usnadňující nalezení vhodného zaměstnání nebo zahájení podnikání. Připravovaných kurzů se může zúčastnit až 270 žen z celého kraje.

Zájemkyně o účast na připravovaných motivačních workshopech a interaktivních kurzech se přitom mohou obracet přímo na ARR na telefon 595 691 261 nebo e-mail: plesnikova@arr.cz.

Během kurzů získají ženy nové znalosti a dovednosti, cílem je rovněž harmonizace rodinného a pracovního života. "Zejména u žen matek či žen pečujících o závislého člena rodiny často nastává konflikt rodinné a pracovní roviny a tyto ženy hledají cesty ke sladění těchto dvou rolí,“ vysvětlila manažerka projektu Silvie Szwedová.

Aktivity zaměřené na zvládání více rolí ženy vítá také Baďurová. "Právě i rodinné a další problémy také často vedou k tomu, že to mají ženy se získáním a udržením práce těžší než muži," uvedla.

Na financování projektu Úspěšná žena se podílí Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Daší informace je možné získat na oficiálních stránkách projektu http://arr.cz/uspesna-zena.html.