Například ČSSD hodlá zvýšit podpory v nezaměstnanosti pro lidi, kteří z posledních tří let před tím, než se dostali do evidence úřadu práce, odpracovali alespoň dva. Strana také usiluje o zavedení takzvaného kurzarbeitu - tedy zkráceného pracovního týdne s možností dalšího vzdělávání a nárokem na 100 procent mzdy. Strana chce v průběhu volebního období usilovat o tvorbu až 100 000 nových pracovních míst.

Další plánovaná opatření sociálních demokratů jsou například zajištění větší kapacity rekvalifikačních programů včetně zvýšení podpor při rekvalifikacích na 85 procent předchozího čistého příjmu. Také usilují o zachování současné výpovědní lhůty, zkušební doby a výše odstupného.

V čem se ODS a ČSSD dokáže shodnout?

ODS se s ČSSD částečně shoduje v podpoře zkrácené pracovní doby v podnicích s nedostatkem zakázek. Chce podporovat vyplácení části mzdy ze státního rozpočtu zaměstnancům, kteří se zúčastní školení a kurzů ke zvýšení kvalifikace. Po ukončení růstu nezaměstnanosti chce ODS zavést také systém slev na sociálním pojištění pro zaměstnavatele na podporu vzniku nových pracovních míst.

Například firma, která nabídne smlouvu na dobu neurčitou nezaměstnanému, absolventovi či rodiči po rodičovské, bude mít slevu 600 korun na zaměstnance. Občanští demokraté chtějí dále podporovat částečné úvazky slevou na sociálním pojištění a podpořit zaměstnávání českých občanů na úkor agenturních pracovníků z ciziny.

KSČM usiluje o zvýšení minimální mzdy až na 14 000 korun a hodlá poskytovat státní příspěvek na tvorbu nových 100 000 pracovních míst. Také chce zavést přednostní vyplácení mezd zaměstnancům při konkurzu podniku. Dále komunisté hodlají usilovat o prodloužení vyplácení podpory v nezaměstnanosti, o vyplácení náhradní mzdy zaměstnavatelem i v prvních třech dnech nemoci a snížení platů manažerům.

Lidovci chtějí odpočitatelné položky na dopravu

KDU-ČSL hodlá prosazovat zavedení odpočitatelné položky na dopravu pro zaměstnavatele, podporovat vytváření programů rekvalifikace a usilovat o snížení ceny práce snížením odvodů na sociální pojištění u vybraných skupin, jako jsou například absolventi, zaměstnanci s dětmi do 15 let, zaměstnanci nad 50 let.

Lidovci chtějí také podporovat flexibilní formy zaměstnávání - tedy částečné úvazky, práci z domova či sdílená pracovní místa pro rodiče pečujícího o dítě. Rovněž hodlají podpořit zachování investic do vzdělání a profesní přípravy, aktivního vyhledávání zaměstnání, rekvalifikací a systému celoživotního vzdělávání. Peníze ze strukturálních fondů EU chtějí lidovci směrovat na programy rozvoje zaměstnanosti a podnikání a tvorby pracovních míst v regionech ČR a posilovat tlak na návrat dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní trh.

TOP 09 pak plánuje zpřísnit vyplácení dávek i podpory v nezaměstnanosti. Podle jejich programu by měl stát vyplácet podporu jen lidem, kteří přijdou o práci bez vlastního přičinění. Kdo obdržel odstupné, nemá po dobu přiměřenou výši odstupného nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podporu by neměli dostávat ani lidé, kteří odmítnou místo nabízené Úřadem práce, nebudou se rekvalifikovat ani chodit na veřejně prospěšné práce.