Projekt potrvá tři roky a bude stát zhruba čtyři milióny korun, financován je z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu. Smyslem projektu je podle Kyncla poskytnutí pomoci lidem, kteří nemají na právní obranu finanční prostředky.

"Pomoc je určena pro lidi, jejichž práva jsou na trhu práce porušována a kteří kvůli znevýhodnění nejrůznějšího typu si z finančních důvodů nemohou dovolit komerční právní pomoc. Naší snahou je zároveň posílení respektu zaměstnavatelů k právům zaměstnanců, to v současnosti vnímáme jako palčivý problém českého pracovního trhu," uvedl Kyncl.

Zdarma je i zastupování u soudu

Projekt je zacílen na lidi z celé České republiky s výjimkou Prahy. Právní pomoc mohou poškození dostat formou poradenství, konzultací, sepisování podání či zastupování u soudu nebo správního orgánu. "Zájemci o pomoc nás mohou kontaktovat, nejlépe e-mailem nebo písemně. Na začátku potřebujeme stručný písemný popis případu a kopie nebo skeny související dokumentace. Na základě těchto podkladů naši právníci vyhodnotí, zda a jak můžeme u každé jednotlivé kauzy pomoci," popsal Kyncl.

Poradenské služby ohledně práv zaměstnanců nabízí lidem od počátku letošního roku také Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Ta má ve všech krajích ČR kontaktní místa, kde se lidé dozvědí informace o tom, jak při problémech v zaměstnání postupovat. "Zájem o tuto službu je veliký," podotkl předseda ČMKOS Milan Štěch.