"Jistý vliv na tento ukazatel má i obecné znechucení lidí z politické situace, které v několika posledních měsících zaznamenáváme," uvedla agentura. Lidé, kteří jsou spokojeni se současnou politickou situací, důvěřují odborům mnohem častěji.

Z analýzy vývoje důvěryhodnosti vyplynulo, že na podobně nízké úrovni byla důvěra už v květnu roku 1994 a také zhruba před šesti lety v září 2003. V ostatních letech se míra důvěry v odbory pohybovala spíše kolem úrovně 45 procent, na svém vrcholu byla podle výzkumů STEM v druhé polovině 90. let, kdy odborům důvěřovala polovina občanů.

Rozhoduje politická orientace

Výrazné rozdíly v důvěře odborům jsou dány politickou orientací. Mezi lidmi levicově orientovanými projevuje důvěru odborům polovina, zatímco mezi těmi, kteří se zařazují do politického středu, 35 procent a mezi pravicově orientovanými 27 procent. Analogicky vypadá i důvěra v odbory podle stranických preferencí.

Naopak jen velmi málo výsledek souvisí s demografickými charakteristikami, zásadní nejsou ani rozdíly podle materiálního zajištění domácností.

Výsledky pocházejí z červnového výzkumu STEM na souboru 1282 občanů starších 18 let.