Podle firmy Anderson Willinger nemusí být hlavní důvod jen v tom, že práce žen není stále hodnocena shodně jako odvedená práce mužů. Podstatným důvodem je to, že ženy preferují v zaměstnání stálost. Nestřídají tolik zaměstnání jako muži, dávají z rodinných důvodů přednost osmihodinové pracovní době, vyhýbají se přesčasům a obchodním cestám.

"Ženy se také občas finančně podceňují," uvedla Lucie Teislerová z Anderson Willinger. V poslední době lze podle ní alespoň zaznamenat pokles v přímé platové diskriminaci na vyšších pozicích. "Především v případě senior managementu je plat žen již na srovnatelné úrovni jako plat mužů," upozornila Teislerová.

Ženy se ale na těchto pozicích vyskytují pouze zřídkakdy, ve velkých tuzemských firmách je ženami obsazeno jen 5,8 procenta vysokých pozic. Jsou to prý hlavně profese v oddělení řízení lidských zdrojů a marketingu.

Společnost Anderson Willinger, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů, působí na tuzemském trhu od roku 2003. Na počátku roku 2008 byla Praha povýšena na centrum firmy pro více než 15 zemí v regionu.