Informoval o tom Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), který dokument vydává kromě češtiny také třeba v jiných jazycích. "V souvislosti s ekonomickou krizí nebude zřejmě pro absolventy snadné najít si uplatnění. Tím, že Europass pomáhá zvýšit jejich mobilitu, může přispět i k řešení této situace," uvedla Zoja Franklová z NÚOV. O dodatky k diplomu si mohou zažádat i absolventi vysokých a vyšších odborných škol.

Co všechno Europass obsahuje

Podle Franklové najdou zaměstnavatelé z celé EU v dokumentu například to, jaké předměty absolvoval uchazeč o práci v rámci svého studia, v jakém rozsahu nebo třeba jakou měl při škole praxi.

Europass se skládá z pěti částí. Kromě životopisu a jazykových znalostí, které si držitel průkazu vyplňuje sám, je to právě dodatek k vysvědčení nebo diplomu a také takzvaná mobilita. Do tohoto dokumentu se zaznamenává třeba studijní pobyt v cizině nebo zahraniční stáž v soukromé firmě. Zájemci si mohou na NÚOV zažádat třeba jen o jednu část Europassu, ústav je vydává zdarma.

Europass je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. V České republice se vydává od roku 2005, jen dodatků k vysvědčením bylo zatím rozdáno přes 140 000. Podrobnější informace k projektu jsou na stránkách www.europass.cz.