Z průzkumu dále vyplývá, že více než 60 procent podniků také plánuje změny v oblasti odměňování zaměstnanců. Třetina zaměstnavatelů již snížila tyto náklady o 17 procent. Firmy především omezují práci přesčas a převádějí zaměstnance na jiná místa.

Náklady na zaměstnance v Česku v průběhu posledních deseti let rostly výrazně rychleji než míra inflace. Opatření proti krizi tento trend nyní změnily.

Podle Kataríny Smrčekové z PwC tuzemské společnosti zareagovaly na nástup krize s určitým zpožděním. "Od začátku roku ale již naprostá většina přijímá opatření v oblasti nákladů na pracovní sílu, zejména v odměňování," dodala.

Pro firmy jsou hlavní úspory

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1100 předních světových firem, dále plyne, že ještě loni bylo hlavním problémem získávání kvalifikovaných pracovníků. Letos je to přežití globální hospodářské krize. Přestože získávání a udržení klíčových zaměstnanců je pro manažery jedním z dlouhodobých problémů, chce zhruba 30 procent společností kvůli úsporám počet zaměstnanců ještě snížit.

"Prioritou dne je omezit všechny nepodstatné náklady. Vedoucí představitelé podniků musí mít ale dostatek informací o dopadech plánovaných úsporných opatření tak, aby nechtěně nezastavili důležité investice nebo neohrozili svou budoucí konkurenceschopnost," dodala Smrčeková.