Průzkum byl proveden v době od 31. března do 6. dubna a informace čerpal z odpovědí 965 respondentů, mezi nimiž nebyli důchodci.

Nezaměstnanosti se nejvíce bojí lidé se základním vzděláním a vyučení, a to shodně 68 procent. Mezi vysokoškoláky se ztráty práce bojí 38 procent lidí. Více se toho obávají i starší lidé a obyvatelé v krajích s vyšší mírou nezaměstnanosti, jako je například Moravskoslezský kraj nebo Karlovarský kraj.

Podle analytiků se za poslední roky nezměnil způsob, jakým se Češi chtějí bránit ztrátě zaměstnání. Velká část populace, konkrétně 88 procent, je ochotna v případě, že by jim hrozila nezaměstnanost, pracovat mimo svůj obor. Zhruba tři čtvrtiny lidí jsou ochotny pracovat za nižší mzdu a 36 procent Čechů uvedlo, že by se dokázali za prací přestěhovat. To je únosnější spíše pro muže, mladší lidi a pro ty, kteří nestarají o dítě.

Ochotu pracovat mimo svou profesi, přijmout zaměstnání s horším výdělkem a ochotu stěhovat se za prací ovlivňuje osobní pocit, že člověku ztráta zaměstnání hrozí. Ani akutní obavy ze ztráty práce ale většinu Čechů nepřesvědčí, že by se měli stěhovat do jiného kraje