Zatímco mzdy žen a mužů mladších 24 let se liší o pětinu, muži ve věkové skupině 25 až 34 let už mají mzdy vyšší o 29 procent. Do věkové skupiny 35 až 44 let rozdíl roste, naopak starší ročníky mají již příjmy podobnější.

Ženy pracují v průměru v hůře placených pozicích a zároveň jsou platově znevýhodněny. To znamená, že za stejnou práci dostávají jak v ČR, tak na Slovensku nižší odměny. Do platových rozdílů se promítá také fakt, že ženy odcházejí na mateřskou dovolenou, a pak se musejí vrátit zpět do práce, což není ani trochu jednoduché.

Aktuální analýza pro Česko navazuje na výzkum z loňského září, který se také zaměřil na srovnání platů žen a mužů. Průzkum vybral pět pozic, ve kterých pracují jak ženy, tak muži (prodavač/ka, učitel/ka a podobně). Výsledkem bylo, že ženy mají za stejnou práci o 22 procent nižší příjem než muži.