Počet jednotlivých uživatelů ve věku 21 až 34 let za minulý rok na personálních stránkách MySpace loni v listopadu přesáhl 160 000, když jich za stejný měsíc předchozího roku bylo 83 500. Celkově návštěvnost za minulý rok vzrostla trojnásobně, uvedla Angela Courtinová, viceprezidentka pro marketing, zábavu a obsah MySpace.

Průměrný počet minut na uživatele se v listopadu zvýšil na sedm z jedné za listopad 2007. Courtinová dodala, že takový nárůst portál nikdy předtím nezaznamenal.

Zájem o sociální sítě v době rostoucí nezaměstnanosti zřejmě souvisí se starým rčením, že neštěstí miluje společnost. Nalezení nového místa často závisí na přátelství a známostech - a to sítě jako MySpace či LinkedIn nabízejí.

MySpace není jediná. Například LinkedIn měla na konci minulého roku 31 miliónů členů a na jeho začátku 18 miliónů, protože lidé čím dál více využívají obchodní a pracovní servery kvůli místu. LinkedIn dodala, že loni na podzim měla nových registrací o 25 procent více, než předpokládala.

Za celý minulý rok americká ekonomika mimo zemědělství přišla zhruba o 2,6 miliónu pracovních příležitostí, což bylo nejvíce od roku 1945, kdy zaniklo asi 2,75 miliónu míst. A letos by trh práce v USA mohl podle agentury Conference Board přijít o další dva milióny příležitostí.