Do všech priorit se podle něj promítla nynější světová hospodářská krize. Česko chce proto přispět k větší pružnosti evropského trhu práce. "Chceme dále postupovat v kontextu, který se snažíme dlouhodobě razit. Máme pocit, že je pro to širší podpora. Povzbuzování pružnosti pracovních trhů je prvek, který zvyšuje konkurenceschopnost EU," uvedl ministr.

I v době předsednictví bude ministerstvo pokračovat v přípravě domácích reforem a nových zákonů. Jejich předložení se podle Nečase nezpozdí. "Domácí agendu předsednictví nijak neovlivní," ujistil.

V době půlročního českého vedení unie uspořádá ministerstvo dvě desítky akcí. Patří mezi ně neformální setkání ministrů práce a pro rodinu, několik konferencí či zasedání odborníků.

První priorita je mobilita

Za první prioritu si ministerstvo vybralo zvýšení mobility pracovníků a zlepšení jejich volného pohybu na trhu práce EU. "Chceme se jednoznačně orientovat na to, abychom dokázali, že omezení jsou překážkou a liberalizace přínosem," uvedl ministr.

Česko bude jednat se čtveřicí členských zemí, které dosud nováčky úplně nepustily na svůj trh práce, o odbourání zbývajících bariér. Patří mezi ně Německo, Rakousko, Dánsko a Belgie, upřesnil Nečas. Podle něj chce české předsednictví také přispět k lepší koordinaci a modernizaci sociálního zajištění v celé sedmadvacítce či k potlačení ilegální práce.

Druhým tématem je zvyšování zaměstnanosti a pružnosti pracovního trhu. K nim by měly přispět návrhy opatření, která by lidi víc motivovala k aktivitě a k celoživotnímu vzdělávání. Důraz klade ministerstvo i na předcházení zneužívání dávek a podpor. České předsednictví se pokusí najít také kompromis při smírčím řízení s Evropským parlamentem o směrnici o pracovní době, dodal ministr

Třetí oblastí je podpora rodiny a slaďování rodinného a pracovního života. Současně chce české předsednictví ukázat, že "domácí péče o děti je plnohodnotnou alternativou profesního života", uvedl Nečas. Čtvrtou prioritou se staly sociální služby, které mají pomoci začlenit znevýhodněné lidi zpět do běžného života a mohou přinést i nová pracovní místa. Podle Nečase se důraz bude klást na dostupnost služeb i na zachování lidské důstojnosti potřebných.