V roce 2003 byl průměrný plat zaměstnanců ve školství asi 16 000 korun. Tradičně nejvíce vydělávali učitelé na vysokých školách, průměrně 24 000 Kč, nejméně pak nepedagogičtí pracovníci v regionálním školství. Před šesti lety si průměrně přišli na 10 600 Kč. Učitelský plat se tehdy pohyboval něco málo přes 18 000 korun.

Od roku 2003 rostly platy ve školství asi o šest až sedm procent ročně, v roce 2007 byla průměrná mzda poprvé vyšší než 20 000 Kč.

Podle tabulek ÚIV si v roce 2007 učitelé v regionálním školství přišli průměrně na zhruba 23 000 Kč, což je v porovnání s rokem 2003 nárůst o 26 procent. Vysokoškolští pedagogové vydělávali 34,5 tisíce korun, a polepšili si tak o 46 procent. Nejnižší plat mají stále administrativní a provozní pracovníci v regionálním školství. Jejich výplata se pohybovala kolem 12 700 Kč. Průměrný plat ve školství činil asi 20 800 korun.

Skutečnost spíš pokulhává

Realita je však často jiná než tabulkové údaje. Například na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy bere vyučující s doktorským titulem devatenáct, docent jednadvacet a profesor čtyřiadvacet tisíc korun. Proděkanka Radka Wildová uvedla, že humanitní fakulty si většinou mohou dovolit vyplácet pouze základní platy, na nadtarifní složky platu nemají. "Pokud nemají (učitelé) granty a nějaké další projekty, mají ty platy minimální," dodala Wildová.

Statistiky za rok 2008 vydá ÚIV letos na jaře. Data z prvního pololetí 2008, která jsou zatím známá, se nedají dobře porovnat s předcházejícími lety. Podle mluvčí Bohumily Beranové je to proto, že do pololetního srovnání nejsou například zahrnuty odměny vyplácené na konci roku, proto z pololetního průzkumu vycházejí platy nižší.

V porovnání se zbytkem republiky vydělávali zaměstnanci ve školství od roku 2003 vždy méně, rozdíl byl ale v řádech stokorun. V loňském roce přitom v Česku činila průměrná mzda 23 144 korun Kč.

Odbory se opakovaně bouří

S výší platů ve školství jsou dlouhodobě nespokojené odbory, v roce 2003, 2004 a 2007 kvůli tomu odboráři dokonce stávkovali. Zatím poslední stávka se konala v červnu 2008, ministr školství Ondřej Liška učitelům přislíbil půl miliardy korun do konce roku a další čtyři miliardy na rok 2009. Navýšení se však týkalo jen učitelů, nepedagogičtí pracovníci si proto vymohli alespoň zařazení do vyšší platové stupnice.