Podle průzkumu vyjadřovali vedoucí pracovníci vysokou ochotu hledat pracovní příležitosti po celém světě. Kolem 84 procent vedoucích pracovníků uvedlo, že je ochotno se přemístit a 55 procent respondentů bylo ochotno přestěhovat se do jiné země za lepšími pracovními příležitostmi.

"Celková poptávka po talentovaných lidech bude v průběhu času stoupat a pracovní příležitosti pro talentované lidi se mohou vytvářet v jiných oblastech, než tomu bylo dosud," řekla Alice Punch z Korn/Ferry International v Praze. Nové příležitosti budou na větších nových a poměrně rychle rostoucích trzích v Asii, Rusku a Brazílii, dodala.

Výsledky průzkumu ukázaly rozdíly v otázce personálních plánů společností. Téměř polovina manažerů - 47 procent - uvedla, že jejich společnost najímá další pracovníky i v současném ekonomickém prostředí. Dalších 27 procent uvedlo, že jejich firmy přestaly najímat další pracovníky. Na 26 procent respondentů uvedlo, že jejich společnost v současné době pracovníky propouští.

Průzkum probíhal po celém světě

Průzkumu mezi vedoucími pracovníky konaného v září a říjnu 2008 se zúčastnili respondenti z více než 70 zemí.

Institut Korn/Ferry Institute byl založen pro prezentaci globálních názorů týkajících se problémů v oblasti talentovaného řízení a vedení. Institut zadává, vypracovává a zveřejňuje výzkumy v oblasti náboru vedoucích pracovníků a vyhledávání talentů. Korn/Ferry International je přítomna ve více než 40 zemích světa prostřednictvím 90 kanceláří s hlavním sídlem v Los Angeles.