Průměrná výše ročního rozpočtu na jednoho zaměstnance je 5000 korun, maximum se pohybuje okolo 15 000 Kč. Minimální částka na tento druh benefitů je 500 korun. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mercer.

Přibližně 40 % společností poskytuje volnočasové benefity ihned po zkušební době. Zhruba stejně vysoké procento firem odměňuje zaměstnance tímto způsobem až po delším časovém období.

Nejrozšířenější je poukázkový model

Trh volnočasových benefitů je v Česku oproti ostatním východoevropským zemím poměrně rozvinutý. V současné době lze využívat několik způsobů jejich správy. Pravděpodobně nejrozšířenější je využití takzvaného poukázkového systému, který uplatňuje více než 40 procent společností. Přímou smlouvu s dodavateli využívá 35 procent zaměstnavatelů.

Zaměstnanci mají k dispozici většinou roční, čtvrtletní nebo průběžné rozpočty. Průběžné rozpočty jsou roční rozpočty, které jsou kráceny podle délky zaměstnaní ve společnosti, a to především u nově nastupujících zaměstnanců. Díky současné daňové úpravě jsou volnočasové benefity placeny ze zisku společnosti a na straně zaměstnance vůbec nevstupují do daňového základu.

Mercer provedla letošní krátký průzkum odměňování a zaměstnaneckých benefitů ve společnostech především z Prahy a Středočeského kraje. Firma se zabývá také průzkumy například v oblasti spokojenosti a kvality života.