"Kromě diskriminace kvůli pohlaví lidé hodně vnímají i diskriminaci z hlediska věku a vzdělání," uvedla Jitka Kolářová z Gender Studies.

Autoři průzkumu se na názory na podmínky rovných příležitostí v zaměstnání i na diskriminaci na pracovišti ptali respondentů všech skupin zaměstnanců od nekvalifikovaných dělníků přes řemeslníky až po zástupce vrcholového managementu firem. Odpovídali jim lidé ve věku od 18 do 65 let, přes tři stovky mužů a 280 žen.

Nejčastěji se objevuje diskriminace kvůli věku

Vysoký věk zaměstnanců vnímají jako nejčastější příčinu diskriminace v zaměstnání více než dvě třetiny účastníků průzkumu. Kvůli nedostatku vzdělání cítí diskriminaci polovina zaměstnanců, především na nižších pracovních pozicích.

Největší rozdíly v přístupu zaměstnavatelů k pracovníkům různých pohlaví spatřují respondenti v otázce výše platů. "Jak ženy, tak i muži si uvědomují, že ženy berou méně," vysvětlila Kolářová. Na tento jev poukazovalo 39 procent žen a čtvrtina mužů. Různé další odměny jako stravenky, firemní vzdělávání a jazykové kurzy však podle 90 procent účastníků průzkumu mohou čerpat ženy stejně jako muži.

Podle průzkumu klesá zastoupení žen s přibývající výší pracovní funkce. Podle poloviny respondentů je ve vedoucích pozicích více mužů než žen; více žen než mužů v nich naopak zaznamenala necelá desetina lidí.

Zaměstnavatelé by měli víc podporovat rovné příležitosti

Zaměstnanci si také obvykle nepřipouštějí, že by zaměstnavatelé nepodporovali rovné příležitosti pro muže a ženy. "Stále si ale neuvědomují, co všechno by pro ně zaměstnavatelé vlastně mohli udělat," míní Kolářová.

Lidé by podle ní chtěli například častěji pracovat z domova. Zatímco tuto možnost má čtvrtina účastníků průzkumu, této možnosti by využila více než polovina dotázaných. Zkrácený pracovní úvazek by si přálo přes 40 % žen, u mužů to bylo přes 30 %.

Větší vstřícnost od zaměstnavatelů by lidé přivítali zejména při podpoře na mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnavatelé se podle průzkumu těchto rodičů pouze ptají, kdy nastoupí po mateřské do práce. Pouze pět procent respondentů pracuje ve firmě, v níž na rodičovskou dovolenou odešel nějaký muž.