Zjistil to Český statistický úřad z údajů tuzemských podniků s více než dvaceti pracovníky.

Rozdíly mezi jednotlivými regiony v zemi činí i více než 10 000 korun. Nejvíce, 29 393 korun měsíčně, si v prvním pololetí vydělali stavbaři v Praze. Ve srovnání s Ústeckým krajem jde o rozdíl více než 8300 korun.

Nejméně naopak ohodnotily firmy zaměstnance v Karlovarském kraji, kde byla průměrná mzda jen mírně nad hranicí 18 400 korun. Kromě Karlovarského kraje si pracovníci vydělali méně než 20 000 korun v dalších čtyřech regionech.

Nad republikovým průměrem 23 320 Kč mají mzdy kromě Prahy jen v Jihomoravském a Libereckém kraji.

V Ústeckém kraji bylo v pololetí v průměru 198 stavebních podniků a firem s více než dvaceti zaměstnanci. Dohromady u nich pracovalo 11 519 lidí, což je o půl procenta více než loni.