Pomoci by tomu měl projekt Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS), který studentům zajistí odbornou praxi ve vybraných firmách. Podle zástupce místního svazu Karla Mikulce dávají absolventi středních stavebních škol přednost studiu na vysokých školách a z oboru velmi často odcházejí. Pomoci by podle něj měla lepší propagace stavebnictví a hlavně stáže studentů ve firmách.

"Když poznají, jak to vypadá v praxi, obor se jim možná ještě víc zalíbí. Nepůjdou pak z průmyslovky přímo na vysoké školy," vysvětlil.

První školou, se kterou začne sdružení spolupracovat, je Střední průmyslová škola stavební Zlín (SPŠZL). Část jejích studentů bude moci během příštího roku získat odbornou stáž v jedné ze zlínských stavebních firem. Pokud se projekt osvědčí, měl by se v budoucnu rozšířit i na další školy i firmy v regionu.

Podle Libora Dubčáka ze SPŠZL se díky projektu zlepší především pracovní zařazení studentů ve firmách. "Zatím jsme praxi zajišťovali neorganizovaně, kdežto teď bude organizována přes ředitele firem. Ti dají svým pracovníkům úkol, aby se o studenty starali a vychovávali je," vysvětlil. Odbornou praxi by během příštího roku mělo získat prvních osm až deset studentů školy.

Podle studie svazu podnikatelů nyní stavebním firmám v ČR chybí až 5000 kvalifikovaných pracovníků v dělnických profesích. Nedaří se obsazovat zejména místa pro zedníky, betonáře, instalatéry či tesaře. Na volná místa proto nastupují pracovníci z východoevropských zemí či dokonce z Asie. Řešení problému by měla pomoci právě série akcí na podporu středního odborného školství.