Je to tím, že na internetu je na jednom místě nejen mnoho pracovních nabídek, ale i řada podpůrných nástrojů, které jejich hledání a odpovídání na ně velmi zjednodušuje. Internetoví uživatelé si podle něj udržují přehled o své pozici na trhu práce a často se pak nechají zlákat výhodnější nabídkou.

Internet je v současné době spolu s tiskem hlavním zdrojem informací o pracovním trhu. Využívá je shodných 23 % Čechů a Češek. Váha internetu bude růst s tím, jak se zvětšuje podíl internetově gramotných lidí v populaci. Přesto nejvíce dotazovaných našlo poslední zaměstnání prostřednictvím doporučení svých známých.

Kde se hledá práce

Uživatelé internetu dávají síti přednost při hledání práce ještě jednoznačněji. Pro 79 % z nich je internet na prvním místě. Celkem 94 % uživatelů internetu nejčastěji hledá práci na pracovních portálech, následují se 33procentním podílem kariérní rubriky na stránkách firem, na třetím místě jsou oborové servery.

Při rozhodování o přijetí pracovní nabídky je pro Čechy jednoznačně nejdůležitější plat, který je na prvním místě u 48 % dotazovaných. Dalšími důležitými faktory jsou perspektiva, atmosféra ve firmě a možnost odborného rozvoje.

Průzkum ukázal u české populace trvající nechuť dojíždět za prací. 79 % respondentů obecné populace a 83 % uživatelů internetu není do práce ochotno dojíždět déle než hodinu denně.

Většina lidí z obou skupin není ochotna přijmout práci v zahraničí. Jako nejčastější důvody neochoty lidé označují své závazky a obavy z cizího prostředí.