Zatímco podle současné metodiky činila průměrná mzda ve druhém čtvrtletí 23 182 korun, podle nových výpočtů by činila 22 426 korun.

Pro srovnání ovšem bude úřad celý příští rok zveřejňovat i statistiky podle současných výpočtů. V těch jsou zahrnuty pouze podniky s 20 a více zaměstnanci. „Od roku 2010 to ovšem odpojíme a budeme zveřejňovat pouze údaje za celé hospodářství,” řekl Fischer. Podle něj dosud úřad neuměl do statistik výsledky od malých podniků zahrnout včas. Navíc vzniká stále více takovýchto malých podniků a více tak ovlivňují i úroveň mezd.

Rovněž do budoucna bude podle úřadu růst počet částečných pracovních úvazků, které stávající výpočty nedokážou ve výši průměrné mzdy plně a jasně promítnout. Nové výpočty tak podle ČSÚ umožní celkově lepší srovnání údajů o mzdách. Dnes je v ČR jen pět procent zaměstnanců s kratším úvazkem, zatímco průměr EU je 18 procent.