Důležité je již v první chvíli rozpoznat své odlišnosti a těžit z nich. Pokud na tomto bodu nebudeme pracovat, čekají nás v práci perné chvilky a pocity frustrace.

Jak vlastně hodnotí Čechy jako pracovníky zahraniční šéfové? Podle nich jsme milí, přátelští, sympatičtí, zpočátku si držíme odstup, ale velmi rychle přecházíme k otevřenému a osobnímu jednání. Máme ale také málo sebevědomí – hodně o sobě pochybujeme, nevěříme svým schopnostem a neumíme prodat své vědomosti.

Na co se tedy připravit ve chvíli, kdy nám šéfuje cizinec? Počítejte s tím, že Němec bude trvat na striktním dodržování pravidel a plánů, náš styl práce bude často považovat za chaotický a závisící na improvizacích. Naopak například Španěl bude tolerantnější k dodržování termínů a pravidel.

Pozor na jazyk

Spolupráce s šéfem – cizincem může často ztroskotat na zdánlivých maličkostech, které si uvědomíme až zpětně. Nástrahy, které skrývá kulturní odlišnost, jsou umocněné také jazykovou bariérou. I když mluvíte téměř plynně, málokdy v řeči odhalíte jemné nuance každého jazyka. Obrovskou výhodu v tuto chvíli budou mít ti zaměstnanci, kteří za sebou mají nějakou zahraniční zkušenost – lépe znají jazyk, způsoby vyjadřování i národnostní rozdíly, kterým je třeba porozumět pro správnou komunikaci.

Chcete-li se tedy vyhnout zbytečným konfliktům nebo nedorozuměním, pokuste se svému šéfovi vyjít vstříc alespoň na půl cesty. V ideálním případě bude výsledný pracovní styl kompromisem, při němž budou obě strany dodržovat pravidla závazná pro jeho protějšek. Nejprve se ale seznamte s kulturními charakteristikami země, z níž váš nový šéf pochází a zamyslete se nad tím, do jaké míry je právě jeho osobnost jejím reprezentantem.