Průměrná kolektivně odsouhlasená týdenní pracovní doba v EU v minulém roce činila 38,6 hodiny. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofound, která je tripartitním orgánem EU.

V letech 1999 až 2007 poklesla odsouhlasená průměrná týdenní pracovní doba v 15 původních zemích EU a v Norsku pouze slabě z 38,6 na 37,8 hodiny. K výraznějšímu snížení došlo v Lucembursku (jedna hodina), Velké Británii (1,1 hodiny), Portugalsku (1,2 hodiny), Švédsku (2,5 hodiny) a nejvíce díky legislativě ve Francii (čtyři hodiny).

Od roku 2003, kdy jsou k dispozici údaje v nových členských státech, zůstal čtyřicetihodinový pracovní týden ve většině těchto států standardem. Slovensko je jedinou zemí mezi novými členskými státy EU, kde se v posledních několika letech pracovní doba výrazně snížila.

V celé EU je nejvyšší počet skutečně odpracovaných hodin za týden v Bulharsku, Rumunsku a ve Velké Británii. Naopak nejnižší je ve Francii, Itálii a v Dánsku.

Zpráva potvrdila, že průměrný počet plně placených svátků v Evropě činí 25,2 dne ročně. Průměr v EU15 a v Norsku je 26,7 dne s velkým rozdílem mezi Švédskem se 33 dny a Řeckem, kde je to 23 dnů. Čísla z nových členských států jsou k dispozici pouze za Bulharsko, Kypr, ČR, Estonsko, Rumunsko a Slovensko, kde je roční průměr 21,9 dne placeného volna.