Ve srovnání s průměrem EU je také mnoho českých pracovníků kontaktováno ohledně pracovních záležitostí mimo pracovní dobu. Řada pracovníků, především z řad managementu, dokonce pracuje po odchodu z práce další 3-4 hodiny doma. Práci jsou schopni podřídit mnohé a nebývá výjimkou, že práci obětují i své osobní volno a v konečném důsledku i rodinný život.

Pracovní nasazení českých pracovníků ale není přímo úměrné jejich spokojenosti jak s finančním ohodnocením jejich práce, tak i s vyhlídkami na kariérní růst.

„Jen každý čtvrtý Čech se domnívá, že má dobré vyhlídky na profesní růst a pouze každý třetí považuje svoji práci za náležitě ohodnocenou,“ uvedl tiskový mluvčí nadace Eurofond Mans Martensson. Tyto hodnoty jsou podle něj hluboko pod průměrem EU.