Na klesající nezaměstnanosti absolventů se projevila také širší nabídka vyššího vzdělání, uvádí na svých internetových stránkách Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOZ). "Celkově platí stále pravidlo, že čím vyšší vzdělání, tím nižší nezaměstnanost," uvedl ústav ve zprávě.

Jedinou výjimku prý tvoří absolventi nástavbových oborů a maturitních oborů s odborným výcvikem, kteří dosahují v posledních dvou letech o něco vyšší míry nezaměstnanosti než vyučení.

Trend již několik let klesajícího počtu absolventů bez práce nemusí údajně v příštích letech pokračovat. "Pokud nebude hospodářský vývoj tak dobrý, je otázka, jak se to projeví na počtech nezaměstnaných absolventů," řekla mluvčí NÚOZ Zoja Franklová. Zvláště obory jako například stavebnictví jsou prý vůči výkyvům hospodářství velmi citlivé.

Více nezaměstnaných je po vyučení

Stavebnictví a některá další odvětví tuzemské ekonomiky se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků. Poptávka firem po řemeslnících se sice zvyšuje, podle NÚOZ přesto vyučení vykazují stále vyšší míru nezaměstnanosti než absolventi maturitních oborů středních odborných škol.

"Ne vždy to ale znamená, že nemohou najít uplatnění - někteří z nich nejeví zájem pracovat nebo nejsou spokojeni s nabídkou pracovních míst," podotkli odborníci z ústavu.

Nejvýrazněji ubylo absolventů bez práce ve stavebnictví, hotelnictví a turistickém ruchu. Zlepšila se situace také mladých lidí, kteří ukončili elektrotechnické a zemědělské obory. "Nejnižší míry nezaměstnanosti dosahují dlouhodobě zdravotnické obory, a to hlavně u absolventů s maturitou a u vysokoškoláků," uvedla zpráva.