"Lidé nad 50 let mají důležité zkušenosti procezené životem, díky tomu mají velký nadhled," řekla ČTK Kateřina Kubešová, která právě končící projekt trvající tři roky organizovala. Další silnou stránkou starších zaměstnanců, kteří ve firmách působí řadu let, bývá jejich loajalita k zaměstnavateli.

Za slabší stránku starších zaměstnanců Kubešová považuje naopak jejich slábnoucí výkonnost, zejména v dělnických profesích, a také menší přizpůsobivost měnícím se pracovním podmínkám. "Někteří chtějí mít ‘své jisté’ a doufají, že to nějak ‘doklepou’ do důchodu," konstatovala.

Polovina lidí se cítí diskriminována kvůli věku

Autoři projektu si nejprve před dvěma lety nechali zpracovat průzkum, jak se starší lidé v zaměstnání cítí spokojeni a jak na ně pohlížejí kolegové. Z průzkumu vypracovaného agenturou STEM tehdy vyplynulo, že se padesátníci často cítí být kvůli svému věku v zaměstnání diskriminováni a že na trhu práce mají horší postavení než postižení, absolventi škol, Romové či matky s malými dětmi. Podle výzkumu mají také menší šance získat a udržet si práci než jejich mladší kolegové.

Projekt pokračoval speciálním programem pro manažery firem zaměstnávajících starší zaměstnance; ze dvou desítek firem se jej zúčastnil dvojnásobný počet manažerů. Dalším 40 zaměstnancům předdůchodového věku byl určen souběžný "vitalizační" program zaměřený na posílení jejich výkonnosti i sebedůvěry a získání motivace pro další osobní rozvoj.

Podle organizátorů projekt prokázal, že vzhledem k stárnutí české populace bude role starších zaměstnanců ve firmách růst.

Stav trhu práce vrací starší pracovníky zpět o hry

Měnící se demografická struktura pracovního trhu přesvědčila manažery velkých firem, aby se projektu zúčastnili.

Některé firmy vypracovaly dokonce vlastní projekty zaměřené na starší zaměstnance. Motivují je například k větší péči o zdraví, při závodním stravování jim nabízejí zdravou výživu, pořádají kurzy na odvykání kouření nebo jim nabízejí větší možnosti odpočinku a rekreace, než mladším zaměstnancům.

Větší zájem zaměstnavatelů o lidi předdůchodového věku zaznamenaly i některé poradenské firmy zaměřené na personalistiku. Zatímco v minulosti dávali zaměstnavatelé při přijímání nových zaměstnanců téměř výhradně přednost mladým lidem, nyní často raději vezmou padesátníka, než stejně kvalifikovaného zaměstnance o deset či 15 let mladšího.