Průzkum odhalil výrazný rozdíl mezi chováním, které od svých manažerů zaměstnanci očekávají, a každodenní praxí, kterou s nimi zažívají. Pracovníci od svých šéfů jako samozřejmost očekávají určitý způsob chování. Například by rádi společně s nimi analyzovali své pracovních problémy a využili možnost zapojit se do jejich řešení.

"Je zarážející, jak slabé je povědomí managementu o tom, jak pomáhat lidem v jejich dalším rozvoji," komentoval výsledky průzkumu člen představenstva a vedoucí oddělení rozvoje společnosti Krauthammer Ronald Meijers.

Lidé věří nadřízeným i přes jejich selhání

Průzkum sice zjistil výrazná selhávání v chování manažerů, přesto 68 procent zaměstnanců chová ke svým nadřízeným vysokou nebo dokonce velmi vysokou míru důvěry. Naproti tomu svému šéfovi spíše nedůvěřuje 14 procent zaměstnanců a čtyři procenta dotázaných mu dokonce důvěřují velmi málo nebo vůbec.

Z průzkumu vyplývá, že 91 procent pracovníků by uvítalo, kdyby s nimi manažeři analyzovali jejich problémy s pracovními úkoly, ale pouze 47 procent to skutečně zažilo. Řešení v konfliktních situacích by se svými nadřízenými rádo hledalo 80 procent zaměstnanců, zažilo to opět jen 47 procent z nich. Celkem 75 procent dotázaných by uvítalo, kdyby je manažeři zapojovali do řešení problémů, ale děje se tak jen ve 38 procentech případů.

Podle průzkumu 82 procent pracovníků od svého šéfa očekává, že spontánně přizná svou chybu, 76 procent zaměstnanců by rádo, aby jejich manažer dokázal zohlednit ještě před uskutečněním rozhodnutí všechny potřebné souvislosti. Celkem 73 procent dotázaných po svém nadřízeném chce, aby přijímal jejich námitky a zajímal se o jejich názory.