Za hlídání dětí se podle průzkumu platí v průměru téměř 15 000 korun měsíčně, hostesky na plný úvazek si vydělají o 500 korun méně. Naproti tomu za úklidové práce dostávají brigádníci v průměru 9 700 korun, 10 500 korun berou vrátní.

Pro odměňování brigádníků platí všechny charakteristiky platů v ekonomice, tedy rozdíly v odměňování mužů a žen, vyšší odměny v Praze a středních Čechách nebo více peněz pro vzdělanější lidi, uvedl Dalibor Jakuš, jednatel společnosti, která provozuje průzkum platů Merces.

Ve srovnání s platy stabilních zaměstnanců jsou brigády placeny hůře, protože stálí zaměstnanci jsou odměňováni i na základě praxe a věrnosti zaměstnavateli. Na druhou stranu rozdíl není tak velký, neboť brigádníci dostávají v některých oblastech určitou prémii za to, že pomohou překlenout období, kdy jsou ostatní na dovolené, dodal Jakuš.

Průzkum platů brigádníků nezahrnuje sezonní práce v zemědělství. Tyto údaje jsou totiž jen velmi obtížně srovnatelné, proto byly z průzkumu vyloučeny.