"Rostoucí počet podnikatelů, tedy lidí, kteří stojí na vlastních nohách a dávají práci i dalším, je jistě pozitivní zpráva. Jedním z důvodů jejich zvyšujícího se počtu je rostoucí tuzemská ekonomika, která vytváří další příležitosti," řekl prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Komora se podle něj snaží maximálně usnadnit start nových podnikatelských aktivit svou poradenskou činností prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT.

Počet podnikatelů, kteří jsou povinni platit zálohy na důchodové pojištění, stoupl na 727 000. Koncem loňského roku jich bylo o více než 10 000 méně. Počet podnikatelů, kteří si platí nemocenské pojištění, se snížil na 204 000. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci. Děje se tak prý proto, že se jim nemocenské pojištění nevyplácí.

V žádné jiné zemi Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků podílejí více než 95 procenty a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.