Podle Eurostatu činí podíl částečných úvazků na celkové zaměstnanosti v EU průměrně 17,5 procenta, v Česku 4,7 procenta. Různé formy částečných úvazků využívají spíš ženy. Podmínkou je dobrá znalost práce s počítačem. Ženy se jí mohou naučit i na mateřské dovolené v prezenčních i e-learningových kurzech. Jejich nabídku najdou na internetu.

Homeworking není z historického hlediska nic nového. Zvyk docházet za prací přinesla až průmyslová revoluce. Práce z domu se uplatňuje v kreativních a kancelářských profesích, od grafiků, programátorů, novinářů a překladatelů po designéry, architekty, manažery či obchodní zástupce. Žádné překážky této formě zaměstnávání neklade ani zákoník práce.

Práce z domova motivuje k lepším výkonům

"Homeworking je velkou příležitostí pro ty, kdo žijí dále od větších měst a dojíždění je pro ně časově i finančně náročné. Výhody přináší i rodičům s malými dětmi nebo lidem, kteří dlouhodobě pečují o nemocného člena domácnosti. Také rozšiřuje možnosti uplatnění osobám s fyzickým handicapem," řekla psycholožka Magdalena Čevelová. Práce z domova podle ní motivuje lidi k lepším výkonům.

Zatím menší využití práce z domova přikládá lektor počítačových kurzů Kamil Juřík tomu, že v Česku ve srovnání s EU je nižší počítačová gramotnost. Pracovat doma bez znalosti práce s počítačem je obtížné.

"Homeworking klade vyšší nároky také na zvládání dovedností, jako jsou sebeřízení, schopnost zorganizovat si čas, komunikační dovednosti nebo umění říkat ne," připomněla Čevelová. Tyto věci se podle ní dají naučit, odměnou je pohodlnější práce s menším stresem.