Počítá s tím novela zákona o nemocenském pojištění, o níž v nejbližší době bude rozhodovat Senát. Aby norma začala platit, musí ji podepsat i prezident.

Otcové zatím mohou odcházet na rodičovskou dovolenou. Opatrování potomků tak mohou převzít po skončení mateřské dovolené, která trvá 28 týdnů. Pokud žena porodí vícerčata, je to 37 týdnů. Nové opatření by mělo mužům dát šanci víc se zapojit do péče o rodinu. Druhá etapa sociálních reforem počítá navíc i s tím, že by si muži mohli v budoucnu vybírat po narození dítěte placenou týdenní otcovskou dovolenou.

Když návrh projde, může usnadnit ženám hledání práce

Střídání rodičů "na paragrafu" u dětí doporučovala před pár lety i rada vlády pro rovnost žen a mužů. Navrhovala ale to, aby se partneři mohli vystřídat víckrát. Podle rady opatření mohou přispět ke zlepšení postavení matek na trhu práce.

Právě ženy s malými dětmi totiž často obtížně hledají místo. Podle zákona se zaměstnavatelé nesmějí při přijímání pracovníků ptát na osobní záležitosti. Mnozí šéfové ale k tomu, zda mají uchazečky malé děti, stále přihlížejí. Často pak dávají přednost jiným kandidátům.

Možnost vystřídat se v péči o nemocné potomky podle odborníků může přispět k tomu, že se firmy nebudou tolik zdráhat matky přijímat. Ženy by totiž kvůli nemoci potomka pak nemusely chybět v práci dlouho.