Vyplývá to z průzkumu společnosti PricewaterhouseCoopers, který se zaměřil na rozdíly v přístupu k benefitům mezi nejoblíbenějšími zaměstnavateli a ostatními podniky. Průzkumu se zúčastnilo 129 společností z různých odvětví z celé ČR.

Všechny dotazované společnosti nabízejí takzvaný cafeteria systém, což znamená, že zaměstnanci si benefity mohou částečně sami vybírat. Bez výjimky investují do tohoto volitelného systému více, než je u ostatních firem běžné.

Z celkové investice do benefitů tvoří částky vložené do rukou zaměstnanců na volitelné použití 20 až 40 procent. Všechny firmy, které se průzkumu zúčastnily, také zaměstnancům poskytují výhodněji své produkty nebo slevy u partnerských společností.

Nabízené benefity jsou často zacíleny na budoucnost zaměstnanců a zahrnují například pojištění odpovědnosti, manažerské pojištění nebo úrazové pojištění. Dotazované společnosti také umožňují zaměstnancům přístup ke vzdělávání a rozvoji a nabízejí jim rozšiřování znalostí a zkušeností, čímž se zvyšuje jejich cena na trhu práce.

Kvalitní péče vytváří otevřenější vztahy

Žádané společnosti vědomě podporují vnímání značky zaměstnavatele jako určité komunity. Všechny poskytují příspěvek či dar při odchodu do důchodu.

Přestože se téměř tři čtvrtiny respondentů aktivně zajímají o názory zaměstnanců na nabízené benefity, existují výhody, které se nejeví být správně zacílenou investicí. Příkladem je velmi časté penzijní připojištění. "Na trhu totiž můžeme najít i společnosti, v nichž se míra využívání pohybuje pod 25 procenty," uvedla manažerka v oddělení poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers ČR Katarína Smrčeková.

Vzhledem k tomu, že nynější generace třicátníků patří mezi silné populační ročníky, získává při budování značky zaměstnavatele na významu také přístup k zaměstnancům - rodičům. V průběhu rodičovské dovolené na 74 procent společností umožňuje zaměstnancům práci na částečný úvazek, 39 procent práci z domova, 54 procent udržuje se zaměstnanci pravidelný kontakt, 42 procent umožňuje čerpat některé zaměstnanecké výhody a 29 procent využívat školení.