Pouze průměrná úroda se podle Ludvíka čeká i u zahrádkářů, v takzvaných neintenzivních sadech a alejích u cest, které ovocnáři do svých odhadů nezahrnují. V cenách jablek na trhu ovocnáři žádné dramatické změny neočekávají.

Výbornou úrodu letos ovocnáři čekali díky velké květní násadě a bohatému kvetení. Očekávání se ale nepotvrdila, a to zejména u jablek, která jsou hlavním českým ovocným druhem. "Po odkvětu došlo u jabloní k nadprůměrnému propadu plůdků. Jednak vlivem méně příznivých vegetačních podmínek, ale také špatným opylením," řekl Ludvík. Úroda jablek by sice měla být meziročně vyšší o 27 procent, ale proti pětiletému průměru má být o procento nižší.

Z dalších ovocných druhů bude proti dlouhodobému průměru největší propad u meruněk, asi o 41 procent, u broskví a višní se čekají poklesy asi o čtvrtinu. Zatímco u broskví jsou důvodem propadu stále se snižující plochy sadů, u meruněk a višní jsou na vině nepříznivé podmínky během květu. Předpokládaná vyšší sklizeň u třešní a švestek je dána meziročním zvýšením pěstebních ploch.

Po mírné zimě ovocnáři také zaznamenali vyšší výskyt škůdců a houbových chorob. V posledních týdnech sady na řadě míst poškodily kroupy. Poničily i významné pěstitelské oblasti na Moravě i některé lokality ve východních a středních Čechách. Přesné údaje o předpokládané sklizni v Evropě zatím nejsou k dispozici.