Mezi nejznámější benefity již tradičně patří stravenky, které uvedlo 56 procent dotazovaných a hned na druhém místě se umístily příspěvky na dovolenou (21 procent). Celková znalost benefitů je mezi zaměstnanci vysoká, alespoň jeden dovedlo vyjmenovat 85 procent zaměstnanců.

Obliba poukázek na dovolenou se podle studie rok od roku zvyšuje. Je to mimo jiné dáno tím, že firmy si stále více uvědomují potřebu rovnováhy mezi prací a volným časem zaměstnanců, proto patří volnočasové poukázky mezi nejoblíbenější na našem trhu, uvedla agentura.

Nejatraktivnějším benefitem zůstávají stravenky

Nejatraktivnějším benefitem je podle studie ten nejrozšířenější, tedy stravenky. Ty považuje za nejatraktivnější 90 procent zaměstnanců. Na 94 procent z nich jsou navíc přesvědčeni, že by jim měl zaměstnavatel na stravování přispívat. Nyní dostává příspěvek na stravování ve formě stravenek téměř polovina dotazovaných.

Nadstandardní zdravotní péči považuje za atraktivní benefit 77 procent zaměstnanců. Tento druh benefitu ale v Česku ještě není příliš rozšířený. Ačkoliv je považován za atraktivní a téměř polovina zaměstnanců (42 procent) je navíc přesvědčena, že by takový benefit dokázal snížit nemocnost zaměstnanců, nyní tento příspěvek dostává pouze deset procent zaměstnanců.

Agentura Factum Invenio v průzkumu chování a postojů zaměstnanecké populace ohledně zaměstnaneckých benefitů dotazovala 400 zaměstnanců po celé České republice.