Univerzitou třetího věku se podle Šemberové míní seniorské vzdělávání, které zajišťují vysoké školy.Ty nabízejí svým "studentům" mimo jiné ucelené dvou až tříleté programy, ale také třeba počítačové kurzy a další aktivity.

"Podmínkou je, že student, který je zapojen, je zhruba čtyři až šest semestrů na univerzitě a pak vystupuje s osvědčením," řekla Jana Šemberová. Většinu posluchačů tvoří ženy. Jednak se dožívají vyššího věku, ale také se lépe zapojují do těchto aktivit, myslí si Šemberová.

Například na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde Šemberová působí jako prorektorka pro celoživotní vzdělávání, prý studuje asi tisícovka seniorů. Vzhledem k tomu, že vzdělání pro starší občany nabízí 26 vysokých škol, je podle ní možné, že celkem v nich studuje mezi 20 000 až 30 000 seniorů.

Populární jsou hlavně počítačové kurzy

Šemberová uvedla, že většina posluchačů si nejde prohlubovat svoji kvalifikaci, ale vybírá si podle svého zájmu. Populární je tak prý třeba genealogie, numismatika a biologie v terénu.

Trendem je, že třeba i humanitní programy obsahují počítačové kurzy. Někteří senioři z nich prý mívají obavu, ale pak se stává, že ocení třeba možnost komunikovat s dávnými přáteli, kteří žijí v zahraničí, uvedla Šemberová. Podle ní jsou v porovnaní s některými dalšími zeměmi české univerzity třetího věku otevřenější, za kvalitní také považuje infrastrukturu, kterou mohou starší lidé ve školách využívat.

Část ze seniorů později vede kurzy pro další nebo své vzdělání aktivně využije jiným způsobem. "Zhruba jednu třetinu studentů vedeme k tomu, že to, co jsme do nich vložili, mají předat dále," tvrdí Šemberová.