Rodičovský příspěvek je relativně nový nástroj rodinné politiky v Německu. Od 1. ledna 2007 nahradil dřívější příspěvek na dítě do jednoho roku, jenž obnášel 300 eur (zhruba 7 300 korun) měsíčně. Ten na rozdíl od rodičovského příspěvku nebyl vázán na to, zda se některý z rodičů věnuje dítěti místo zaměstnání.

Rodičovský příspěvek tvoří 67 procent poslední měsíční čisté mzdy, nejméně však 300 a nejvíce 1 800 eur. Nárok na něj přitom mají nezaměstnaní, ženy v domácnosti i studenti, a vůbec všichni rodiče, kteří se po narození dítěte rozhodnou pro mateřskou dovolenou nebo alespoň nepracují na plný úvazek.

Ministryně v hodnocení dosavadních zkušeností s rodičovským příspěvkem vyzdvihla především skutečnost, že s dětmi doma zůstává stále více otců, jichž je nyní na "mateřské" pětkrát více než před zavedením příspěvku pro rodiče.

Statistici však dodávají, že každý čtvrtý otec žádající o rodičovský příspěvek, a tím i o mateřskou dovolenou, je nezaměstnaný. Navíc otcové s dítětem většinou bývají doma jen dva měsíce, zatímco ženy zpravidla využívají maximální dobu jednoho roku placené mateřské. I mezi ženami, které státní příspěvek dostávají, je přitom téměř polovina těch, které předtím nepracovaly. Většinou jde totiž o ženy v domácnosti.