Zdravotní péči v naléhavých případech zajišťuje posílená záchranná služba a ambulance, v každém obvodu má pak otevřeno jeden praktický lékař. Stávka, která byla původně plánována jako třídenní, se uskuteční jen dnes.

Pokud vláda chystanou reformu zdravotnictví nezastaví, budou ale stávkové protesty stupňovány: ve dnech 26. a 27. června by se uskutečnila stávka dvoudenní a od 7. do 9. července pak případně i stávka třídenní.

Kámenem úrazu jsou zadlužené zdravotní pojišťovny

Hlavním cílem chystané reformy je sanace zadlužených zdravotních pojišťoven. Reforma tady předpokládá určité úspory, i když zároveň zvyšuje dosavadní příspěvky státu do rozpočtů pojišťoven v nejbližších čtyřech letech o 1,4 miliardy eur (35 miliard korun).

Zdravotníci však i dílčí úspory odmítají s argumentem, že dobré zdravotnictví něco stojí a omezení výdajů by znamenalo snížení jeho úrovně. Rakouská vláda po jednání se zástupci lékařů do původního návrhu zákona zapracovala některé změny, kterými se snažila vyjít nespokojeným zdravotníkům vstříc. Lékařská komora však ústupky označila za nedostatečné a žádá stažení celého návrhu z parlamentního jednání.

Vláda chtěla prosadit schválení reformy jako jednu ze svých priorit už před prázdninami, teď naznačuje možnost odkladu do podzimu, ale odmítá její úplné odvolání.