Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s Evropskou komisí dnes zahájila kampaň, která se zaměřuje na hodnocení nebezpečí vedoucích ke vzniku pracovních úrazů.

"Každý úraz na pracovišti i každá nemoc z povolání jsou zbytečné," prohlásil eurokomisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Vladimír Špidla. Kampaň s názvem "Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro podnikání" má ukázat zaměstnavatelům, že zjistit, jaká nebezpečí hrozí jejich zaměstnancům v práci, není nijak byrokraticky náročné a drahé.

Hodnocení rizik pomáhá firmám pochopit, jaká opatření musejí přijmout, aby se jejich zaměstnanci v práci nezranili nebo neonemocněli. Kampaň se zaměřuje zejména na malé a střední firmy, které podnikají ve vysoce rizikových odvětvích, jako je stavebnictví, zdravotnictví a zemědělství.

Kampaň za 120 miliónů korun poběží dva roky

Ředitel EU-OSHA Jukka Takala uvedl, že jeho agentura na tuto kampaň, která poběží v letech 2008 až 2009, vyčlenila celkem pět miliónů eur (asi 120,8 miliónu korun). Finančně se na ní mají podílet i jednotlivé státy EU.

Podle údajů Evropského statistického úřadu (Eurostatu) každoročně v Evropské unii v důsledku pracovních úrazů zemře 5 720 lidí. V České republice to loni bylo 192 osob. Mezinárodní organizace práce odhaduje, že dalších 159 500 pracovníků v EU každý rok umírá na nemoci z povolání. Evropská unie si stanovila cíl snížit do roku 2012 počet pracovních úrazů ve srovnání s rokem 2007 o čtvrtinu.