Jednoznačně více spokojeni jsou lidé, kteří jsou dobře ekonomicky zajištěni. S životem v místě bydliště je spokojeno 85 procent dotázaných, kteří hodnotí svou životní úroveň jako dobrou. Z ekonomicky špatně zajištěných lidí vyjádřilo spokojenost s životem v místě bydliště pouze 40 procent respondentů.

Největší výhrady mají dotázaní respondenti vůči úrovni mezd v lokalitě - nespokojenost možnostmi "rozhodně + spíše nespokojen" vyjádřilo 67 procent lidí. Více než polovina Čechů (57 procent) se rovněž kriticky staví k pracovním příležitostem, které se jim nabízí v místě, kde žijí. Obecně spokojenější jsou se mzdami i s pracovními příležitostmi v lokalitě obyvatelé velkých měst.

Češi dále podle zjištění CVVM pozitivně hodnotí ty oblasti života, se kterými bezprostředně souvisí základní komfort bydlení. Celých 92 procent Čechů je spokojeno se zavedením plynu, elektřiny, vody a kanalizace. Velká většina lidí pozitivně hodnotí také sousedské vztahy a úroveň obchodů a služeb.

Během posledních dvou let přibylo spokojených respondentů o devět procent. O celých 12 procent narostla také spokojenost s výstavbou nových bytů. Podobně se posunulo vnímání pracovních příležitostí - od roku 2004 činí nárůst pozitivních hodnocení celých 15 procentních bodů.