Z české železnice postupně mizí například závoráři, hradláři či hláskaři. V rámci úspor také na některých tratích přestali chodit průvodčí a jízdenky prodává a kontroluje přímo strojvedoucí.

Vedle dobrovolných odchodů a propouštění výrazně snižuje zaměstnanecké stavy také vládou naplánovaná restrukturalizace. Počátkem prosince loňského roku odešlo od mateřské společnosti zhruba 12 tisíc lidí do nově zformované firmy pro nákladní dopravu - ČD Cargo.

Další zásadní řez čeká České dráhy na přelomu června a července. Veškeré činnosti spojené s údržbou kolejí převezme od drah státní organizace Správa železniční dopravní cesty; v souvislosti s tím k SŽDC přejde 10 000 nynějších zaměstnanců ČD. Na začátku července by tak dráhy měly mít přibližně 29 000 zaměstnanců, a přenechat tak vůbec poprvé pozici největšího zaměstnavatele v ČR České poště (cca 37 000).

Odchodné až 170 tisíc korun na jednoho železničáře

Paradoxně s úbytkem zaměstnanců na dráze přibývá železničářských odborových organizací. Naposledy, k 1. květnu, ohlásil svůj vznik Svaz odborářů služeb a dopravy (SOSaD).Celkem tak při ČD působí osm odborových centrál, z nichž k nejvlivnějším a největším patří Odborové sdružení železničářů a Federace strojvůdců.

Na letošní rok si odbory vyjednaly mzdový růst 7,6 procenta. Průměrná mzda na dráze bez takzvaných ostatních osobních nákladů je v současnosti 24 417 korun. Právě odbory výrazně ovlivnily podobu sociálního programu pro propuštěné zaměstnance, který nyní na dráze funguje.

Program počítá do roku 2010 s nedobrovolným odchodem až 4000 zaměstnanců, pro které vláda vyčlenila 684 milionů korun jako odchodné. Jestliže opravdu odejde všech 4000 zaměstnanců, sociální "polštář" představuje v průměru více než 170 000 korun na jednoho.