Většina absolventů opouští zpravidla své první zaměstnání do čtyř let, 35 procent z nich dokonce po dvou letech. Jen čtyři procenta absolventů zůstává na svých prvních pozicích více než čtyři roky. Výsledky průzkumu provedeného mezi studenty a firmami prezentovali zástupci společnosti LMC.

Požadavkům podnikatelů vyhovuje až 85 procent mladých uchazečů o zaměstnání. Na 43 procent dotázaných firem uvedlo, že přijímá výrazně víc absolventů než dřív. Stejný poměr tvoří společnosti, ve kterých se počet zaměstnaných mladých lidí po ukončení školy sice zvyšuje, ale spíše jen mírně.

V drtivé většině firem tvoří ročně přijímaní absolventi deset procent z celkového počtu nově přijímaných zaměstnanců.

Představy absolventů o mzdě nejsou nijak přehnané

Na 43 procent absolventů vysokých škol si představuje nástupní plat ve výši 18 000 až 22 000 korun. Kolem 35 procent by rádo dostalo mzdu ve výši 23 000 až 26 000, kolem 14 procent vidí své ohodnocení do 30 000 korun. Jen osm procent čerstvých absolventů univerzit chce nástupní plat nad 30 000 korun.

Téměř polovina studentů po ukončení školy má ambici vypracovat se postupně na manažerský post a vést tým lidí.

Většina studentů získává informace o budoucím zaměstnání z internetu, 32 procent z nich se řídí doporučením profesorů a známých. Více než půlka dotázaných studentů také nevylučuje, že bude ochotná se za zaměstnáním přestěhovat, zároveň to však podmiňuje zajímavostí pracovní nabídky.