Naopak dvěma pětinám nedělá hospodaření s příjmy větší problém. Jsou to především osoby samostatně výdělečně činné, vedoucí zaměstnanci, lidé se středoškolským vzděláním a vysokoškoláci, dále voliči ODS a osoby hovořící o své životní úrovni jako o dobré.

Podle údajů CVVM se ve velmi obtížně situaci v průběhu minulého roku ocitla o málo více než čtvrtina českých občanů (29 procent). Naopak dvě třetiny (67 procent) tuto zkušenost nemají. Ve srovnání s předešlým výzkumem nedošlo k významným změnám.

Celkem 64 procent občanů se z pohledu subjektivního pocitu chudoby řadí do jakési střední kategorie. Čtvrtina lidí se domnívá, že jejich domácnost je spíše chudá. Pět procent Čechů se domnívá, že jejich rodina je velmi chudá. Naopak šest procent dotázaných označilo svoji rodinu jako bohatou.

Na co chybí peníze nejvíc

Výsledky šetření ukazují, že 15 procent respondentů pociťuje nedostatek peněz na jídlo, 22 procent na běžné nepotravinářské zboží denní potřeby a 37 procent na oblečení či obuv. Celkem 40 procent dotázaných pociťuje nedostatek financí na bydlení včetně výdajů na teplo, vodu, elektřinu a 58 procent dotázaných na vybavení domácnosti a jiné služby dlouhodobého užívání.

Na vzdělávání členů rodiny se finančních prostředků nedostává 22 procentům dotázaných a na předměty a služby sloužící k uspokojování kulturních, rekreačních nebo sportovních potřeb se financí nedostává 54 procentům dotázaných. Peníze na zdravotní péči, léky a zdravotnické potřeby chybí podle průzkumu 40 procentům občanů.

Oproti předchozímu výzkumu, který se uskutečnil před rokem, se zlepšila situace ohledně bydlení, vody a energie. Naopak mírné zhoršení se objevilo v případě výdajů na zdravotní péči a léky. V porovnání s rokem 2002 je současná situace, pokud jde o zdravotní péči a léky, hodnocena zřetelně hůře.