Práce byla nadiktována pomocí softwaru vyvinutého na Technické univerzitě v Liberci. Diktovací program pracuje se slovníkem 320.000 nejfrekventovanějších českých slov. Vzhledem k rozsahu a univerzálnosti slovníku se nabízí využití nejen v soudnictví, pro které je primárně určen a kde je od roku 2007 testován, ale i pro další subjekty státní i soukromé sféry.

Jiří Zeman však prý do skupiny studentů se specifickými nároky nepatřil. "Pouze když dělal přijímací zkoušky, požádal o prodloužení času na vypracování zkoušky kvůli zhoršené mobilitě na levé ruce," uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

„Převod hlasu do písma a naopak nalezne v blízké budoucnosti velké uplatnění v mnoha sektorech státní i soukromé sféry. Usnadní život občanům s různým postižením a posune dál možnosti práce s obsahem: soukromým, vědeckým, mediálním, bezpečnostním,“ sdělil Petr Herian, zakladatel společnosti, podle něhož jde o svého druhu technologický průlom.