Program je koncipován jako dlouhodobý a bude se vyhlašovat každý rok. Nadace Vodafone bude čtyřem úspěšným kandidátům hradit po dobu jednoho roku jejich mzdu až do výše 45 000 Kč hrubého měsíčně a další náklady spojené s efektivní činností v nové roli.

“Chceme tímto programem dát šanci odborníkům z různých oblastí komerční či státní sféry, aby své zkušenosti využili v neziskovém sektoru. Věříme, že se přihlásí kvalitní lidé, kteří do neziskového sektoru přinesou zajímavé a originální nápady a činy,“ říká Inga Kaškelyte, ředitelka Nadace Vodafone.

Projekty lze přihlásit až do konce července

Rozhodující pro výběr kandidátů bude projekt, který předloží. Hodnotit se bude jeho prospěšnost, originalita a míra využití odborných znalostí kandidáta. Projekty bude hodnotit komise složená ze zástupců Nadace Vodafone a dalších odborníků. Závěrečné datum pro posílání přihlášek je stanoveno na 31.července 2008. Přihlášku a více informací najdou zájemci na www.nadacevodafone.cz/rokjinak.

Do programu se mohou hlásit všichni uchazeči bez rozdílu pohlaví, věku či kvalifikačního profilu, s výjimkou osob, které v současné době již působí v neziskovém sektoru. Každý kandidát si může vybrat jakoukoliv neziskovou organizaci, pro kterou bude pracovat.

„Rok jinak“ je českou variantou globálního programu “World of Difference” , který je vlajkovou lodí v řadě Vodafone nadací po celém světě (např. Austrálie, Nový Zéland, Holandsko či Irsko).