Podle tří čtvrtin mladých lidí je nejčastějším důvodem diskriminace rasa a etnikum. Na druhém místě to je pohlaví (43 procent). O diskriminaci kvůli pohlaví je přesvědčena téměř polovina žen a 36 procent mužů, informovala Kateřina Dušková ze společnosti Gender Studies, která si výzkum nechala zpracovat,

Podle názoru mladých lidí nejčastěji diskriminace hrozí v zaměstnání (52 procent). Opět častěji si to myslí ženy (57 procent) než muži (46 procent). Ženy si jsou také výrazně častěji než muži vědomi diskriminace související s odchodem z mateřské dovolené. Diskriminaci na pracovním trhu si s tím spojuje 17 procent žen a jen osm procent mužů.

Ženy také častěji než muži vnímají diskriminaci kvůli pohlaví v platové oblasti. Diskriminaci takto vysvětluje 11 procent žen a pět procent mužů. Muži i ženy se ale velmi podobně staví k tématu diskriminace kvůli věku. Pod pojmem diskriminace na pracovním trhu si představí 13 procent mladých lidí (14 procent žen a 12 procent mužů), že zaměstnavatel raději přijme mladšího než staršího uchazeče.

Průzkumu se zúčastnilo 1539 respondentů ve věku 15 až 29 let.